nl gb

GESTALTTHERAPIE

Kort gezegd gaat Gestalttherapie over contact en gewaarzijn. Gewaarzijn wordt tegenwoordig ook wel Mindfulness genoemd. We lopen onze butsen in het leven op in contact met anderen of door het ontbreken van contact met anderen. Gestalttherapie is gericht op het gewaarworden van dit proces van contact maken, vermijden en verbreken. Daarom wordt Gestalttherapie ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. Daarbij staat het 'hoe' meer voorop dan het 'wat' of 'waarom', de inhoud. Ons lichaam is daarin een belangrijke leidraad. Pas wanneer ik me bewust word van het ballen van mijn hand tot een vuist, kan ik onderzoeken hoe dat voor me is. Het gaat niet over wat goed is of fout is, want wie zou dat moeten bepalen, maar over hoe ik het ervaar, in het hier en nu. En in het hier er nu kunnen onaffe zaken uit het verleden op de voorgrond komen. Ja vaak uit onze jeugd, maar ook van vorig jaar of zelfs van gisteren. En in het hier en nu kan ik erover praten, ermee experimenteren, erover fantaseren, wederom ervaren hoe het voor me is.


Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie. En vanuit ervaren en gewaarzijn opent zich de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken. En ook daar weer mee te experimenteren, te beginnen in de veilige omgeving van de therapiekamer, om ervarenderwijs eigen-wijs te worden.


Gestalttherapie is ook een relationele therapie. Het contact tussen cliënt en therapeut, in het hier en nu, is van essentieel belang. Er is een wisselwerking, een dialoog, waarbij de cliënt natuurlijk centraal staat. De therapeut zal, zo nodig, gewaarwordingen inbrengen of ervaringen delen.


We zijn niet te isoleren van onze context, al zouden we dat soms wel willen. Stil staan bij hoe ik me verhoud tot anderen, tot situaties, ervaren hoe het voor me is, met de tijdelijke hulp van een Gestalttherapeut, brengt me vanzelf in beweging; naar binnen en naar buiten. En de koers en de snelheid, bepaal ik zelf.
Support, herkenning en erkenning zijn voor mij de pijlers van de therapie.
Er is moed voor nodig om te kunnen veranderen.

Wat beweegt mij en wat beweegt de ander”